O firmě

V současné době, je těžké si představit každodenní život bez přístupu k fosilním palivům, ale stále rostoucí ceny ropy, energie a čerpání energetických zásob znamenají rostoucí poptávku po alternativních zdrojích energie.

Z tohoto důvodu, cílem firmy Veelman je poskytovat kompletní řešení solárních systémů, a tím přispívat k ochraně životního prostředí. Naše činnost se zároveň spojuje z jedním z nejrychleji rostoucích odvětví dnešní ekonomiky - ekoenergetikou.

Specialitou naší firmy je komplexní nabídka zařízení vysoké kvality pro získávání a akumulaci volné, čisté solární energie (solární termické panely, fotovoltaické panely , kompletní solární systémy, zásobníky, nádrže). Požadavky dnešního trhu vyžadují kvalifikované pracovníky, abychom mohli profesionálně nabídnout moderně řešené a vysokoinovatívne produkty. Naše nabídka je určena pro širokou škálu individuálních a institucionálních zákazníků.

Naše výrobky jsou schopny uspokojit i ty nejnáročnější zákazníky , kteří chtějí vylepšovat stávající systém vytápění nebo zavést inovativní řešení ještě ve fázi výstavby.

Pro investora jsou naše výrobky zajímavou alternativou k dosud známým, standardním metodám výroby energie. Kromě toho, odborné poradenství a výběr zařízení, a to nejen ve fázi projektování zajišťuje vysoký komfort využívání instalovaných systémů.

Zveme vás, abyste se seznámili s našimi výrobky.