Slunce - energetický potenciál

V současné době, je těžké si představit každodenní život bez přístupu k fosilním palivům, ale stále rostoucí ceny ropy, energie a vyčerpávání energetických zásob má za následek hledání alternativních zdrojů energie. Největší a dosud nedoceněný neomezený zdroj, a to zejména čisté energie zadarmo je slunce. Množství slunečního záření dopadajícího na povrch země za 14 dní, je tak vydatné, že by pokrylo roční potřeby celé planety. Argumentem pro využívání sluneční energie je její obrovský potenciál, ale je to i prakticky nevyčerpatelný zdroj, který může být využíván ještě asi 5 miliard let.

Slunce je nezbytný, nevyčerpatelný a čistý zdroj obnovitelné energie. Do vrchní vrstvy atmosféry země se dostane 1,4 kWh/m2. To se nazývá solární konstanta. Při průchodu záření atmosférou, je zmírněno reflexí, rozptylem a absorpcí plynů a prachových částic. Část záření, která dosahuje plynule na zem, se nazývá "přímé záření". Nicméně, i rozptýlená a odražená část záření dosáhne zemský povrch v podobě nekoordinovaného tzv. "difúzního záření". Součet přímého záření (sluneční světlo) a difúzního se nazývá Celkové sluneční záření - G [W/m2].

Rozptýlené záření je hlavní součástí celkového slunečního záření. Přesto, že intenzita slunečního záření není velká, vyvíjejí se stále nové zařízení na jeho využívání, které dosahují uspokojivý hospodářský výkon ve srovnání s tradičními zdroji energie. Součet přímého, rozptýleného a odraženého záření za jednotku času se nazývá oslunění. H [W/m2]. Dalším důležitým kritériem pro využívání slunečního záření [h], je průměrný počet hodin slunečního svitu v průběhu roku. V našich zeměpisných šířkách, a za optimálních povětrnostních podmínek (jasno, uprostřed dne), je energie slunečního záření od 1000 kWh/m2 až 1300 kWh/m2 za rok. Akceptuje se hodnota 1200 kWh/m2 pro Česko v průměru. Slunce je nezbytný, nevyčerpatelný a čistý zdroj energie s kapacitou 27 * 1000000000 MW. Tato energie je dlouhodobě získávána úspěšně prostřednictvím fotovoltaických článků a solárních panelů. Rozšířené používání těchto zařízení a pokroky v technologii umožňují snižování jejich výrobních nákladů.