Zestawy solarne z kolektorem płaskim

W związku z ubieganiem się przez firmę VEELMAN SP. Z O. O. o dofinansowanie projektu pt.: "Audyt wzorniczy drogą do wzrostu potencjału i konkurencyjności firmy Veelman Sp. z o. o. ", w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POLSKA WSCHODNIA, Oś Priorytetowa I „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję” – etap I, ogłaszamy ZAPYTANIE OFERTOWE na: Przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie strategii wzorniczej w zakresie przedmiotu działalności Zamawiającego.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe (pdf)
1. Zał. nr 1 - formularz ofertowy (pdf), (doc)
2. Zał. nr 2 - ośw. o braku powiązań (pdf), (doc)
3. Zał. nr 3 - zakres min. umowy warunkowej (pdf)
4. Zał. nr 4 - wykaz projektów (pdf), (doc)
5. Zał. nr 5 - wykaz ekspertów (pdf), (doc)
6. Zał. nr 6 - ośw. o podpisanych umowach (pdf), (doc)
Opis

Zestawy solarne Veelman zostały skonfigurowane z myślą o każdym kliencie i na każdą kieszeń. Zestawy wystepują w konfiguracjach z wymiennikiem ze stali nierdzewnej lub wymiennikiem emaliowanym oraz z kolektorami próżniowymi lub płaskimi. Wszystkie kolektory posiadają certyfikat Solar Keymark. Każdy z zestawów jest wyposażony w wymiennik, kolektor, zespół pompowy, płyn solarny, oraz zestaw hydrauliczny.

Dostępne zestawy solarne

Zestawy solarne z kolektorem płaskich

Zestaw dla gospodarstw domowych i rodzin od 2 do 3 osób symbol V9900020
Wymiennik solarny VSTS200L2: 1 szt
Kolektor solarny płaski VBP2M: 2 szt
Zespół pompowy PREMIUM VSC1P: 1 szt
Płyn solarny 20 l: 1 szt
Naczynie solarne wyrównujące ciśnienie 18 l: 1 szt
Elementy hydrauliczne: 1 kpl
Symbol: V9900020
Zestaw dla gospodarstw domowych i rodzin od 4 do 5 osób symbol V9900021
Wymiennik solarny VSTS300L2: 1 szt
Kolektor solarny płaski VBP2M: 3 szt
Zespół pompowy PREMIUM VSC1P: 1 szt
Płyn solarny 20 l: 1 szt
Naczynie solarne wyrównujące ciśnienie 24 l: 1 szt
Elementy hydrauliczne: 1 kpl
Symbol: V9900021
Zestaw dla gospodarstw domowych i rodzin od 6 do 7 osób symbol V9900022
Wymiennik solarny VSTS400L2: 1 szt
Kolektor solarny płaski VBP2M: 4 szt
Zespół pompowy PREMIUM VSC1P: 1 szt
Płyn solarny 30 l: 1 szt
Naczynie solarne wyrównujące ciśnienie 24 l: 1 szt
Elementy hydrauliczne: 1 kpl
Symbol: V9900022
Zestaw dla gospodarstw domowych i rodzin od 8 do 10 osób symbol V9900023
Wymiennik solarny VSTS500L2: 1 szt
Kolektor solarny płaski VBP2M: 5 szt
Zespół pompowy PREMIUM VSC1P: 1 szt
Płyn solarny 30 l: 1 szt
Naczynie solarne wyrównujące ciśnienie 35 l: 1 szt
Elementy hydrauliczne: 1 kpl
Symbol: V9900023
Zestaw dla gospodarstw domowych i rodzin od 2 do 3 osób symbol V9900111
Wymiennik solarny VSBD200L2: 1 szt
Kolektor solarny płaski VBP2M: 2 szt
Zespół pompowy PREMIUM VSC1P: 1 szt
Płyn solarny 20 l: 1 szt
Naczynie solarne wyrównujące ciśnienie 18 l: 1 szt
Elementy hydrauliczne: 1 kpl
Symbol: V9900111
Zestaw dla gospodarstw domowych i rodzin od 4 do 5 osób symbol V9900112
Wymiennik solarny VSBD300L2: 1 szt
Kolektor solarny płaski VBP2M: 3 szt
Zespół pompowy PREMIUM VSC1P: 1 szt
Płyn solarny 30 l: 1 szt
Naczynie solarne wyrównujące ciśnienie 24 l: 1 szt
Elementy hydrauliczne: 1 kpl
Symbol: V9900112