O firme

V súčasnej dobe, je ťažké si predstaviť každodenný život bez prístupu k fosílnym palívám, ale stále rastúce ceny ropy, energie a čerpanie energetických zásob znamenajú rastúci dopyt po alternatívnych zdrojoch energie.

Z tohto dôvodu, cieľom firmy Veelman je poskytovať kompletné riešenia solárnych systémov, a tým prispievať aj k ochrane životného prostredia. Naša činnosť sa zároveň spája z jedným z najrýchlejšie rastúcich odvetví dnešnej ekonomiky - ekoenergetikou.

Špecialitou našej firmy je komplexná ponuka zariadení vysokej kvality pre získavanie a akumuláciu voľnej, čistej solárnej energie (solárne termické panely, fotovoltaické panely, kompletné solárne systémy, zásobníky, nádrže). Požiadavky dnešného trhu si vyžadujú kvalifikovaných pracovníkov, aby sme mohli profesionálne ponúknuť moderne riešené a vysokoinovatívne produkty.

Naša ponuka je určená pre širokú škálu individuálnych a inštitucionálnych zákazníkov. Naše výrobky sú schopné uspokojiť aj tých najnáročnejších zákazníkov, ktorí chcú vylepšovať ??existujúci systém vykurovania alebo zaviesť inovatívne riešenia ešte počas fázy výstavby.

Pre investora sú naše výrobky zaujímavou alternatívou k doteraz známym, štandardným metódam výroby energie. Okrem toho, odborné poradenstvo a výber zariadenia, a to nielen vo fáze projektovania zabezpečuje vysoký komfort využívania inštalovaných systémov.

Pozývame vás, aby ste sa zoznámili s našimi výrobkami.