Solárne kolektory trubicové

  • použitie vysokoselektívneho absorbéra Cu/Al/SS/N2 na borosilikátovom skle (MS)
  • moderný vzhľad a funkčnosť
  • použité vysokokvalitné vákuové solárne trubice s jednoduchým spôsobom výmeny
  • široký zberač umožňujúci rýchly odber tepelnej energie
  • certifikát Solar Keymark ako potvrdenie vynikajúcich parametrov výrobku
  • zväčšený rozmer výmenníka tepla
Opis

Trubicové solárne kolektory typu Veelman Solar Power Heat Pipe sú vyrábané novou technológiou.Trubice v kolektoroch Veelman sú vyrábané ako dvojstenné sklenené rúry. Medzi stenami rúry je vákuum, ako najefektívnejšia izolácia. Vnútorná časť rúry je pokrytá vysoko selektívnym absorbérom, čo zabezpečuje lepšiu účinnosť kolektora pri veľmi nízkych teplotách a pri rozptýlenom slnečnom žiarení.

Rúrové solárne kolektory typu Veelman Solar Power Heat Pipe sa vyznačujú vysokou účinnosťou vďaka využitiu vysoko účinného pracovného média v uzatvorenom systéme zvanom: Termo rúrka. Fungovanie takéhoto systému spočíva na absorbcii slnečného žiarenia dopadajúceho na vysoko selektívny absorbér. Toto žiarenie sa následne premieňa na teplo. Médium v termo rúrke sa mení pod vplyvom tepla z kvapalného do plynného stavu a v tejto podobe sa presúva do hornej časti termo rúrky kde cez zväčšený povrch rúrky odovzdá akumulované teplo do cirkulujúcej solárnej kvapaliny.

Dostupné modely

Veelman Solar Power Heat Pipe

VSP15HP kód V2200011
Kód: V2200011
Výška: 2010 mm
Šírka: 1275 mm
Hrúbka: 140 mm
Celková plocha kolektora: 2,42 m²
Plocha apertúry: 1,40 m²
Absorbčná plocha: 1,206 m²
Rozsah pracovného uhla: 15-75
Prevádzkový tlak: 6 bar
Testovací tlak: 10 bar
Stagnačná teplota: 200 °C
Maximálna prevádzková teplota: 95 °C
Typ hydraulického pripojenia: závit ¾"
Absorbcia: min 94%
Emisia: max 7%
Objem kvapaliny: 1,05 l
Počet trubíc: 15 ks
Priemer trubíc: 58 mm
Dĺžka trubíc: 1800 mm
Váha: 55 kg
Kód EAN: 5901095170508
VSP20HP kód V2200012
Kód: V2200012
Výška: 2010 mm
Šírka: 1608 mm
Hrúbka: 140 mm
Celková plocha kolektora: 3,18 m²
Plocha apertúry: 1,87 m²
Absorbčná plocha: 1,607 m²
Rozsah pracovného uhla: 15-75
Prevádzkový tlak: 6 bar
Testovací tlak: 10 bar
Stagnačná teplota: 200 °C
Maximálna prevádzková teplota: 95 °C
Typ hydraulického pripojenia: závit ¾"
Absorbcia: min 94%
Emisia: max 7%
Objem kvapaliny: 1,40 l
Počet trubíc: 20 ks
Priemer trubíc: 58 mm
Dĺžka trubíc: 1800 mm
Váha: 73 kg
Kód EAN: 5901095170515
VSP30HP kód V2200013
Kód: V2200013
Výška: 2010 mm
Šírka: 2420 mm
Hrúbka: 140 mm
Celková plocha kolektora: 4,70 m²
Plocha apertúry: 2,791 m²
Absorbčná plocha: 2,411 m²
Rozsah pracovného uhla: 15-75
Prevádzkový tlak: 6 bar
Testovací tlak: 10 bar
Stagnačná teplota: 200 °C
Maximálna prevádzková teplota: 95 °C
Typ hydraulického pripojenia: závit ¾"
Absorbcia: min 94%
Emisia: max 7%
Objem kvapaliny: 2,3 l
Počet trubíc: 30 ks
Priemer trubíc: 58 mm
Dĺžka trubíc: 1800 mm
Váha: 106 kg
Kód EAN: 5901095170522