Slnko – energetický potenciál

V súčasnej dobe, je ťažké si predstaviť každodenný život bez prístupu k fosílnym palivám, ale stále rastúce ceny ropy, energie a vyčerpávanie energetických zásob má za následok hľadanie alternatívnych zdrojov energie. Najväčší a doteraz nedocenený neobmedzený zdroj, a to najmä čistej energie zadarmo je slnko. Množstvo slnečného žiarenia dopadajúceho na povrch zeme za 14 dní, je tak výdatné, že by pokrylo ročné potreby celej planéty. Argumentom pre využívanie slnečnej energie je jej obrovský potenciál, ale je to aj prakticky nevyčerpateľný zdroj, ktorý môže byť využívaný ešte asi 5 miliárd rokov.

Slnko je nevyhnutný, nevyčerpateľný a čistý zdroj obnoviteľnej energie. Do vrchnej vrstvy atmosféry zeme sa dostane 1,4 kWh/m2. To sa nazýva solárna konštanta. Pri prechode žiarenia atmosférou, je zmiernené reflexiou, rozptylom a absorpciou plynov a prachových častíc. Časť žiarenia, ktorá dosahuje plynule na zem, sa nazýva "priame žiarenie". Avšak, aj rozptýlená a odrazená časť žiarenia dosiahne zemský povrch v podobe nekoordinovaného tzv "difúzneho žiarenia". Súčet priameho žiarenia (slnečné svetlo) a difúzneho sa nazýva Celkové slnečné žiarenie - G [W/m2].

Rozptýlené žiarenie je hlavnou súčasťou celkového slnečného žiarenia. Napriek tomu, že intenzita slnečného žiarenia nie je veľká, vyvíjajú sa stále nové zariadenia na jeho využívanie, ktoré dosahujú uspokojivý hospodársky výkon v porovnaní s tradičnými zdrojmi energie. Súčet priameho, rozptýleného a odrazeného žiarenia za jednotku času sa nazýva oslnenie. H [W/m2]. Ďalším dôležitým kritériom pre využívanie slnečného žiarenia [h], je priemerný počet hodín slnečného svitu v priebehu roka. V našich zemepisných šírkach, a za optimálnych poveternostných podmienok (jasno, uprostred dňa), je energia slnečného žiarenia od 1000 kWh/m2 až 1300 kWh/m2 za rok. Akceptuje sa hodnota 1200 kWh/m2 pre Slovensko a Česko v priemere. Slnko je nevyhnutný, nevyčerpateľný a čistý zdroj energie s kapacitou 27 * 1000000000 MW. Táto energia je dlhodobo získavaná úspešne prostredníctvom fotovoltaických článkov a solárnych panelov. Rozšírené používanie týchto zariadení a pokroky v technológii umožňujú znižovanie ich výrobných nákladov.